Vrivo - Vrijwilligers

Het overgrote deel van de volleyballende leden van Vrivo is afhankelijk van de inspanning van veel vrijwilligers. Vooral de jeugdleden en de CMV-leden (van 6 – 18 jaar) hebben er baat bij, dat de volwassenen in de club (en soms ook hun eigen ouders) hun beste beentje voorzetten bij het plannen en uitvoeren van activiteiten. Er moet veel gebeuren in een vereniging om circa 200 volleyballers ongestoord van hun sport te laten genieten. Er zijn gewoon een behoorlijk aantal taken, die steeds terugkomen. Daarom zijn sommige taken min of meer verplicht, terwijl andere, ook niet te onderschatten werkzaamheden door de “echte” vrijwilligers worden uitgevoerd. En alles onder het motto: “Vele handen maken licht werk”

Het is duidelijk, dat een club als Vrivo niet kan bestaan zonder vrijwilligers. Voor het regelen en plannen van teams, trainingen en wedstrijden. Voor het training geven en voor het begeleiden van teams bij wedstrijden. Voor het vervoer naar uitwedstrijden. Voor het verzorgen van het materiaal en de volleyballen. Voor het fluiten van wedstrijden. Voor de zaalwacht bij wedstrijden. En voor het regelen en bijhouden van alles, wat er maar in een vereniging komt kijken om te kunnen volleyballen. Een groot deel van het vrijwilligerswerk is ook echt vrijwilligerswerk. Door leden opgepakt in het kader van de saamhorigheid binnen de club. Volwassenen en “oudere” jeugdleden, die een deel van hun vrije tijd opofferen om taken te verrichten voor hun (jongere) clubgenoten. Kijk maar eens naar de pagina Bestuur & Commissies.
Al die Vrivoërs (En ja, ze ballen zelf ook) doen hun ding om Vrivo te laten draaien.

En elk jaar is er de verkiezing van “Vrivoër van het jaar”. Niet dat een vrijwilliger het daarvoor doet, maar die titel is eigenlijk in het leven geroepen om één vrijwilliger, één van de vele vrijwilligers, in het zonnetje te zetten. Wil jij ook wel helpen? Neem dan contact op met het bestuur (info@vrivo.nl) om te kijken, waar je zou kunnen inspringen of vul het formulier hieronder in.
Maar naast de solidariteit, ofwel het echte vrijwilligerswerk, hoort ook een aantal taken, die voor alle leden “vrijwillig verplicht” zijn. Zaalwacht (wedstrijdleiding), het fluiten van wedstrijden en ook het tellen bij wedstrijden zijn primair “verplichte” taken van de competitie spelende Vrivo-leden. En dat kost tijd en energie, maar als ieder competitie lid (samen met teamgenoten) de “verplichte” taken uitvoert, dan is het aantal keer, dat men op moet draven, niet zo erg groot. En vaak wordt men ingepland op de avond, waarop men zelf toch al in de zaal is voor de eigen wedstrijd.

Aanmelden als vrijwilliger

Op welke manier kun en wil jij binnen VRIVO helpen?