VRIVO – ALGEMENE VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP

Bij het aanmelden machtig je volleybalvereniging Vrivo per ingang van de aanmeldingsdatum alle bedragen die verschuldigd zijn wegens contributie en bijkomstige kosten met betrekking tot het lidmaatschap van Vrivo te mogen afschrijven van het ingevulde bank/gironummer. Bij het aanmelden als lid van volleybalvereniging Vrivo ben je verplicht een heel verenigingsjaar lid te blijven. Dat betekent dat ook voor dat verenigingsjaar de contributieverplichtingen moeten worden nagekomen. Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei. Meer informatie over de contributie vind je hier. Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt automatisch deze machtiging beëindigd. Beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 juni. Er kunnen redenen zijn dat het lidmaatschap niet kan voortduren, dan dient men daarover in contact te treden met de ledenadministratie.

Vrivo wil voor de gemeente Twenterand en omgeving volleybal aanbieden op alle niveaus waarbij plezier en prestatie in de sport hand in hand gaan. Om deze missie te kunnen vervullen is een goede organisatie en een stevig verenigingskader noodzakelijk. Het is belangrijk dat de daarbij behorende taken op veel schouders rusten en de betrokkenheid van leden en ouders wordt vergroot zodat continuïteit kan worden gewaarborgd. Hiervoor is het voor het bestuur noodzakelijk om inzicht te hebben in de mogelijkheden binnen het ledenbestand. Wij vragen jullie daarom tevens in het aanmeldformulier aan te kruisen, op welke manier jij binnen Vrivo kunt en wilt helpen. Voor jeugdleden verzoeken wij de ouders/verzorgers dit te doen.
Belangrijk om te weten is dat van elk lid van 18 jaar en ouder wordt verwacht dat hij/zij wedstrijden gaat fluiten binnen de vereniging. De indeling en begeleiding worden verzorgd door het scheidsrechters-secretariaat. Ook heeft een team wedstrijdleiding gedurende het seizoen. Dit kan je onderling regelen met je teamgenoten. Bij het indienen/ondertekenen van het aanmeldingsformulier wordt er tevens akkoord gegaan met het publiceren van de naam van de speler/speelster op de website.

Als er bezwaar is tegen de publicatie (op de Vrivo-website) van teamfoto’s en/of andere foto’s, waarop het lid te zien is, dan moet het lid dit bij de aanmelding (of evt. later) “zwart op wit” aangeven. Het lid moet er dan wel voor zorgen, dat hij/zij niet in beeld komt bij het maken van de teamfoto’s en aangeven bij de makers van andere foto’s, dat er geen foto’s met hem/haar mogen worden gepubliceerd. Heeft het lid geen bezwaar tegen publicatie, dan hoeft hij/zij geen actie te ondernemen.
Voor competitie spelende leden is een digitale pasfoto nodig. Deze kan gemaakt worden bij Jan Boswinkel (€ 5, -) of bij een fotospeciaalzaak. De digitale pasfoto moet naar info@vrivo.nl.
Vrivo wenst ieder lid veel volleybalplezier binnen de vereniging!