Afmelden

Er komt een keer een moment, dat je moet besluiten om je lidmaatschap van Vrivo op te zeggen. Je gaat studeren en/of verhuizen en je verlaat daardoor Vriezenveen. Of je hebt door andere oorzaken geen tijd of zin meer om te volleyballen. Vrivo vindt dat natuurlijk heel jammer, maar soms is het niet anders.

Afmelden? Schriftelijk en op tijd!

Zoals in het document met info is aangegeven wordt het lidmaatschap aangegaan voor/verlengd met één volleybalseizoen (Periode van 1 juni tot en met 31 mei). Dat houdt in, dat er aan de afmelding enkele regels zijn verbonden. Als daaraan niet wordt voldaan, dan heeft Vrivo je inmiddels aangemeld voor het volgend seizoen en draait daardoor op voor een aantal kosten.

De regels

Je zegt je lidmaatschap op via een e-mail aan de ledenadministratie of via het onderstaand afmeldingsformulier. Dit moet gebeuren vóór 1 juni (dus vóór het begin van het nieuwe volleybalseizoen). Uiteraard vermeld je bij de afmelding de reden, waarom je je lidmaatschap wilt beëindigen. Afmelding van jeugdleden onder de 16 jaar moet door de ouders worden gedaan.

Na ontvangst van de afmelding (per e-mail of via het afmeldingsformulier hieronder) door Vrivo, wordt deze verwerkt en wordt de contributie-inning stop gezet. Uiteraard alleen, als aan alle (financiële) verplichtingen is voldaan.

Zijn er uitzonderingen mogelijk?

1 juni is normaal gesproken de “deadline” voor afmelding. Maar er kunnen natuurlijk bijzondere omstandigheden zijn, waardoor op een ander tijdstip moet worden verzocht het lidmaatschap te beëindigen.
Zo kan er een onverwachte verhuizing plaats vinden. Of kan het Vrivo-lid zo geblesseerd raken, dat volleybal nooit meer mogelijk is.
In dergelijke gevallen kan het lidmaatschap – in overleg met de Vrivo ledenadministratie – toch worden beëindigd.

Afmelden

DD slash MM slash JJJJ