Vrivo - Bestuur & Commissies

Vrivo is een “statutair” vastgestelde vereniging, die wordt geleid door een bestuur. Kern van dit bestuur is het Dagelijks Bestuur: Voorzitter, penningmeester en secretaris. Sommige bestuurs- en commissietaken worden door meer dan één vrijwilliger ingevuld. Een groot deel van de vele taken, die binnen Vrivo moeten worden uitgevoerd, zijn door het Bestuur gedelegeerd aan Commissies. Op vele terreinen kunnen deze Commissies autonoom werken, maar iedere commissie legt uiteindelijk wel verantwoording af aan het Bestuur.

Bestuur Vrivo
Mail: info@vrivo.nl

Voorzitter
Andy de Bont
Mail: voorzitter@vrivo.nl

Secretaris
Marjolein Meijerink, Marike Bisschop, Monique Slaat
Postadres:
Kanaalweg Zuid 63
7671 GE Vriezenveen
Mail: secretariaat@vrivo.nl

Penningmeester
Simon Winkel
Mail: penningmeester@vrivo.nl

Ledenadministratie
Hanriëtte Drent
Mail: ledenadministratie@vrivo.nl

Algemeen lid
Erik Smelt

Technische Commissie (TC)
Algemeen:
Bertus de Jong
Secretaris:
Merle Alberts
Jeugd:
Wilco Zomer
Dames:
Laura de Bont, Linde Alberts
Heren:
gehele CT
Mail: tc@vrivo.nl

CMV Afdeling
CMV Coördinator:
Esther Fokke
Technische Coördinatoren:
Bertus de Jong, Nick Ekkel
Organisator CMV-rondes:
Emma Fokke
Mail: cmv@vrivo.nl

Communicatie Commissie
Communicatie (Redactie/Vormgeving):
Sjaak de Koning/Beau Alberts
Mail: nieuws@vrivo.nl

Public Relations (Sponsoring):
Elbert Winkel
Mail: pr@vrivo.nl

Webmaster/Techniek:
Arjan Rekers
Mail: webmaster@vrivo.nl

Wedstrijdsecretariaat
Wedstrijdsecretaris:
Kim Boogerd
Mail: ws@vrivo.nl

Scheidsrechters Coördinatoren:
Merle Alberts, Laura de Bont
Mail: vsc@vrivo.nl

Beheer
Kleding-/Materiaalbeheer:
Linde Alberts, Erika Zomer
Mail: beheer@vrivo.nl

Jeugdcommissie
Commissieleden:
Fleur Zomer, Famke Zomer,
Lienke Schoemaker, Leanne Slijkhuis,
Pascalle Jonker, Emma Fokke
Mail: jeugdcommissie@vrivo.nl

Verenigings Vertrouwenspersoon
Lianne Kippers
Mail: liannekippers@hotmail.com