Vrivo - Bestuur & Commissies

Vrivo is een “statutair” vastgestelde vereniging, die wordt geleid door een bestuur. Kern van dit bestuur is het Dagelijks Bestuur: Voorzitter, penningmeester en secretaris. Sommige bestuursfuncties worden door meer dan één vrijwilliger ingevuld. Een groot deel van de vele taken, die binnen Vrivo moeten worden uitgevoerd, zijn door het Bestuur gedelegeerd aan Commissies. Op vele terreinen kunnen deze Commissies autonoom werken, maar iedere commissie legt uiteindelijk wel verantwoording af aan het Bestuur.

Bestuur Vrivo
e-Mail: info@vrivo.nl

Voorzitter:
e-Mail: voorzitter@vrivo.nl
Andy de Bont (Aftredend – vacature)

Secretaris:
e-Mail: secretariaat@vrivo.nl
Marjolein Meijerink, Marike Bisschop, Monique Slaat
Postadres:
Kanaalweg Zuid 63
7671 GE Vriezenveen

Penningmeester:
e-Mail: penningmeester@vrivo.nl
Simon Winkel (Aftredend – vacature)

Ledenadministratie:
e-Mail: ledenadministratie@vrivo.nl
Laura Dijkema

Algemeen:
Erik Smelt (Aftredend – vacature)

 

De visie van de vereniging is door de Technische Commissie van de vereniging uitgewerkt in een technisch beleidsplan. Klik hier voor de details.

Technische Commissie (TC)
e-Mail: tc@vrivo.nl

Voorzitter:
Wilco Zomer (Aftredend – vacature)

Secretaris:
Merle Alberts

Jeugd:
Wilco Zomer, Pascalle Jonker

Dames:
Laura de Bont (Aftredend – vacature), Linde Alberts

Heren:
Ruud Kager, Daniël Valk

Vertegenw. Recreanten:
Elma Baan

Vertegenw. Mini’s:
Esther Fokke (Aftredend – vacature)

CMV Afdeling
e-Mail: cmv@vrivo.nl

CMV Coördinator:
Esther Fokke (Aftredend – vacature)

Technische Coördinatoren:
Bertus de Jong, Nick Ekkel

Organisator CMV-rondes:
Emma Fokke (Aftredend – vacature)

 

Communicatie Commissie
Communicatie (Redactie/Vormgeving):
e-Mail: nieuws@vrivo.nl
Sjaak de Koning/Beau Alberts

Public Relations (Sponsoring):
e-Mail: pr@vrivo.nl
Elbert Winkel

Webmaster/Techniek:
e-Mail: webmaster@vrivo.nl
Arjan Rekers

Wedstrijdsecretariaat
e-Mail: ws@vrivo.nl
Wedstrijdsecretaris:
Kim Boogerd

Scheidsrechterszaken
Scheidsrechters Coördinatoren:
e-Mail: vsc@vrivo.nl
Laura de Bont, Elise Horst

Beheer
Kleding-/Materiaalbeheer:
e-Mail: beheer@vrivo.nl
Linde Alberts, Erika Zomer (Aftredend – vacature)

Jeugdcommissie
e-Mail: jeugdcommissie@vrivo.nl
Commissieleden:
Fleur Zomer, Famke Zomer,
Lienke Schoemaker, Leanne Slijkhuis,
Pascalle Jonker, Dian Smelt

Verenigings Vertrouwenspersoon
e-Mail: liannekippers@hotmail.com
Lianne Kippers

 

Foto’s
De foto’s op deze site zijn van FotografieYvonne, Jan Boswinkel en onze eigen (ex-)leden.