Vrivo - Volleybalclub met een visie

Vrivo wil zich profileren als een gezellige dorpsvereniging. Een club, waar niet alleen prestaties centraal staan, maar zeker ook sfeer en plezier en verbondenheid met elkaar. Geen hoog niveau ten koste van de saamhorigheid binnen de club. Daarbij hoort ook de “verplichting” om het werk, dat binnen de vereniging moet worden uitgevoerd, samen op te pakken en uit te voeren.

Het beleid van Vrivo is erop gericht volleybal aan te bieden voor de inwoners van de Gemeente Twenterand en haar omgeving. Binnen de gezellige dorpsvereniging behoren het “wij-gevoel” en de onderlinge solidariteit centraal te staan. De Vrivo-visie berust op drie pijlers en de onderlinge samenhang ertussen: plezier, prestatie en verbinding.

De visie van de vereniging is door de Technische Commissie van de vereniging uitgewerkt in een technisch beleidsplan. Klik hier voor de details.

 

De combinatie van plezier en prestatie binnen de vereniging is belangrijk om ieder lid op zijn of haar niveau een kans te bieden binnen de volleybalsport ten behoeve van plezier in de sport en daarnaast ambitieuze spelers te faciliteren in het streven naar een hoger volleybaldoel. De combinatie plezier en verbinding berust op de saamhorigheid en het “wij-gevoel” binnen de vereniging waarbij naast de volleybalsport ook gezelligheid centraal staat door middel van gezellige activiteiten te organiseren, zowel binnen de vereniging als in de nabije omgeving. De combinatie prestatie en verbinding doelt op een duurzame vereniging waarbij een stevig vrijwilligerskader de hoeksteen vormt van ons bestaansrecht en de mogelijkheid om een stap verder te komen wat maakt dat wij leden en ouders hier ook sterk in betrekken.

Naar vrijwilligers