VRIVO – Ledeninformatie

Contributie

Als lid van Vrivo moet je contributie betalen. De contributie is afhankelijk van wat je leeftijd en wat je gaat doen binnen de vereniging. In onderstaand overzicht vind je de contributieopbouw voor betreffend seizoen.

Voor het seizoen 2022 – 2023 gelden de volgende contributiebedragen (per jaar):

Reguliere Competitie
Geboren na 1-10-2010: € 109,–
Geboren tussen 1-10-2006 en 1-10-2010: € 132,–
Geboren tussen 1-10-2004 en 1-10-2006: € 151,–
Geboren tussen 1-10-2001 en 1-10-2004: € 189,–
Geboren voor 1-10-2001: € 223,–

Recreanten
Competitie: € 190,-
Alleen trainen: € 167,-

Verenigingslid
€ 33,-

Voor de competitiespelers zijn tevens de volgende jaarbedragen van toepassing:

Kosten NEVOBO
Mini’s: € 40,–
Jeugd: € 50,–
Senioren: € 65,–
Recreanten: € 40,–

Kledingfonds
Jeugd/Senioren/Recreanten € 35,–

De contributie wordt geïnd middels een automatische incasso en wordt elk jaar opnieuw vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV).
Kies je voor een halfjaarlijkse incasso dan zal deze plaatsvinden op 1 januari – 1 juli.
Voor de kwartaalincasso is dit op 1 januari – 1 april – 1 juli – 1 oktober.
De eenmalige Nevobokosten zullen geïncasseerd worden op 1 november.
(Het machtigingskenmerk is hierbij gelijk aan jouw lidnummer)

Om het sporten voor jeugdleden mogelijk te maken bij gezinnen met een laag of géén inkomen biedt het Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel financiële ondersteuning. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op jeugdfondssportencultuur.nl.

Kleding (en materiaal)

Bij Vrivo spelen we wedstrijden in een uniforme kledinglijn. De kledingcommissie is verantwoordelijk voor het aanschaffen en verspreiden van de kleding richten de teams. De teams en de leden zelf zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van de kleding op de juiste wijze. Alle competitieteams krijgen een tas met wedstrijdshirts. Vanaf de jeugd krijgt ieder lid daarnaast een sporttas, trainingspak en wedstrijdbroekje. Deze kleding wordt middels bruikleen aan leden beschikbaar gesteld en blijft in eigendom van Vrivo.

Vanaf de jeugd ontvangen de teams ook een ballentas en bidons in bruikleen. De teams zijn gezamenlijk verantwoordelijk om deze materialen compleet en in goede staat te houden. Mocht blijken dat materialen ontbreken of onredelijk beschadigd zijn kan Vrivo de kosten hiervan op het team verhalen.

Vertrouwenspersoon

Wanner er iets bij Vrivo voorvalt, waarvan jij denkt, dat jij hiervan (op één of andere manier) het slachtoffer bent, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon, die voor dergelijke gevallen bij Vrivo is aangesteld. Wie dat is, is vermeld op de pagina Bestuur & Commissies.
Mocht jij een aanleiding hebben om contact met deze vertrouwenspersoon op te nemen, kun je deze bereiken via het op die pagina opgegeven e-mail adres.

Accommodatie

Vrivo traint en speelt in sporthal “de Stamper” en de naastgelegen sporthal “de Semipermanente hal”. Het adres van beide sporthallen is:
Schout Doddestraat 11, 7671 GT Vriezenveen

In de zomermaanden heeft Vrivo de beschikking over haar eigen beachvolleybal accommodatie. Deze accommodatie ligt achter het Amicitia-terrein, met het adres:
Schout Doddestraat 50, 7671 GT Vriezenveen

Om gebruik te kunnen maken van de accommodatie is een sleutel nodig. Deze is verkrijgbaar bij Cobi Pape (Wetering 2, Vriezenveen, telefoon 06-40958757)