Vertrouwenscontactpersoon

Mijn naam is Lianne en ik ben voor Vrivo de vertrouwenscontactpersoon (VCP). De VCP is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier vertrouwelijk met iemand over wil praten. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over pesten, agressie, discriminatie of seksueel ongewenst gedrag, maar eigenlijk over alle situaties binnen de vereniging waar je je niet prettig over voelt. Ook als het niet direct over jou gaat maar over iemand anders uit de vereniging, kan je bij de VCP terecht. De VCP luistert naar jouw verhaal en kijkt samen met jou hoe jouw klacht of vraag het best aangepakt kan worden. Welke stappen zou je kunnen nemen en wie zou jou daar eventueel bij kunnen helpen? Afhankelijk van de ernst van je verhaal wijs ik je de weg voor het maken van een melding.

Het gesprek dat wij voeren is altijd vertrouwelijk en je beslist zelf wat er met jouw melding gebeurt. Wel maak ik een schriftelijk en (in overleg) anoniem verslag voor het bestuur van de vereniging. Als jouw melding heel ernstig is, of als er gevaar ontstaat of sprake is van een misdrijf, moet ik de vertrouwelijkheid soms doorbreken. Dit zal ik altijd met je bespreken en we overleggen dan hoe dat op een veilige manier kan gebeuren.

Wil je iets met me bespreken?
Je kunt me bereiken via mail liannekippers@hotmail.com, maar je mag me ook altijd aanspreken als je me ziet in de sporthal (ik speel in dames 4). Via https://centrumveiligesport.nl/ is er ook de mogelijkheid om te bellen of chatten en met een professionele vertrouwenspersoon in contact te komen.

Laten we er samen voor (blijven) zorgen dat Vrivo een veilige plek is waar iedereen met plezier kan volleyballen!