Geslaagde vrijwilligersavond

Op 6 oktober 2022 kregen alle vrijwilligers van Vrivo een etentje aangeboden.

In restaurant “De Hexelse berg” werden meer dan 30 Vrivo-vrijwilligers welkom geheten door voorzitter Andy de Bont. Hij sprak zijn waardering uit voor iedereen in de zaal en gaf aan, dat hij hoopte, dat niet alleen het ledenaantal van Vrivo weer zou gaan stijgen, maar ook het aantal mensen, dat een taak binnen de vereniging op zich wil nemen.

Al snel na zijn speech en de introductie door de gastvrouw van “De Hexelse berg” zat de stemming erin en ging iedereen “los” op het buffet.

Het gevarieerde eten en drinken was goed besteed aan de trainers, coaches, commissie- en bestuursleden. Iedereen genoot van het uitgebreide buffet èn van elkaars gezelschap. Al met al een zeer geslaagde avond, die de komende jaren zeker voor herhaling vatbaar is.