Algemene Ledenvergadering 2022

Herinnering: Algemene ledenvergadering op Maandag 21 november.

Aanvangstijd is 19.30 (inloop vanaf 19.00).

De vergadering vindt plaats in de De Stamper

Graag willen we nog eens benadrukken dat er veel vacatures zijn binnen de vereniging, dus we hopen op een goede opkomst. 

U als ouder/verzorger willen wij ook graag uitnodigen om eens mee te luisteren en wellicht ideeën in te brengen.
We kunnen op veel plekken nog vrijwilligers gebruiken en ook kunnen we nog wel nieuwe leden gebruiken, dus alle inbreng is welkom. 

Tot maandag 21 November!