Nieuws Het laatste VRIVO nieuws.

Vertrouwenspersoon

Graag willen wij jullie voorstellen aan onze nieuwe vertrouwenspersoon Lianne Kippers. Lianne neemt de taak over van Eline Boswinkel. Wij willen Eline Boswinkel gelijk via deze weg ontzettend bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren als vertrouwenspersoon.

Lianne is binnen Vrivo het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. Zit je bijvoorbeeld niet lekker in je vel, wordt je gepest of speelt het een en ander in je leven, dan kan jij of eventueel je ouders Lianne hierop aanspreken. Lianne luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Je kan haar mailen op liannekippers(at)hotmail.com of gewoon bij Vrivo aanspreken.

Een vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:
-Ondersteunt en begeleidt en treedt onpartijdig op
-Voert gesprekken met betrokkenen en behandelt dit vertrouwelijk
-Verwijst zo nodig naar hulpverlenende instanties
-Biedt ondersteuning bij het indienen van een klacht
-Bemiddelt eventueel tussen klager en aangeklaagde
-Brengt alleen met toestemming van betrokkene rapport uit bij het bestuur