Menu
 Log-in 
  Gebruiker  
     
  Password  
     
     
  Sponsor

  Vrivoliteiten, het "e-nieuws" 
  Bioritme Vrivo Mannen ernstig verstoord! 
 
“Volgens de leer van de bioritmetheorie wordt de levenscyclus beïnvloed door drie ritmische cycli met verschillende lang-durende periodes. Bioritmiek gaat ervan uit dat de mens niet op elk ogenblik in dezelfde mate de beschikking heeft over zijn vermogens en dat deze beschikbaarheid cyclisch verloopt zoals de meeste continue processen in de natuur. De beschikbaarheid van een vermogen neemt geleidelijk toe, bereikt een maximum, neemt dan weer af, bereikt een minimum en gaat dan weer toenemen (...) Zo is het bijvoorbeeld goed mogelijk dat men op een bepaald ogenblik maximaal beschikt over bepaalde eigenschappen en tegelijk minimaal over andere eigenschappen.”


In nauw overleg en voortdurende afstemming met het team van doktoren, fysiotherapeuten, fysieke trainers dat reeds sinds jaar en dag 24/7 voor het team ter beschikking staat, heeft de technische staf van de Mannen van Vrivo een zeer nauwgezet en uniek arbeids-rust programma ontwikkeld dat in de loop der volleybalseizoenen is vervolmaakt. Dit programma heeft ten doel het delicate zgn. “sport-bioritme” van de Tukkerse ploeg te bewaken om zodoende (sportief) te kunnen pieken op de momenten dat het ertoe doet. Ultieme doel is natuurlijk om de mate van beschikbaarheid van de fysieke vermogens van de Vrivole mannen tijdens wedstrijden tot een optimaal niveau te brengen; kracht, techniek en focus zijn zo bijvoorbeeld op maximaal niveau en compassie, inlevingsvermogen en oeverloos-geleuter-over-futiliteiten op een minimaal niveau. Thuis, ná het volleybal en in de gezinssituatie, komen dan laatstgenoemde eigenschappen juist weer op een maximaal niveau. De laatste 3 jaar, tot en met 10 oktober jl., heeft dit uitstekend gewerkt; 2 promoties achtereen en een 3e plek in de 2e Divisie waren het gevolg. Dikwijls stegen de mannelijke mannen uit Vriezenveen (letterlijk) tot grote hoogte in (vooral) hun thuisduels, waardoor ieder verzet van willekeurige tegenstanders futiel bleek en bezoekende ploegen veelal gedesillusioneerd het Twentse sportbolwerk “De Stamper” verlieten. Het publiek tijdens de wedstrijden was bijzonder tevreden en het thuisfront naderhand ook; win-win situatie zogezegd...

Hoe delicaat dit Vriezenveense bioritme echter is bleek wel tijdens de wedstrijd tegen VoCASA Heren 2 in het weekend onzes Heren op 11 oktober 2014. Waar de Twentse ploeg normaliter aantreedt om 16.00 uur in de eigen sporthal, klonk het beginsignaal pas om 19.30 uur(!), toen het buiten al bijna donker was. In de aanloop hiernaartoe betekende dit dus een enorme taak voor de medische staf van Vrivo. De beschikbaarheid van de maximale vermogens diende te worden uitgesteld naar 19.30 i.p.v. 16.00 uur op de zaterdagmiddag. Speciale nood-tijdschema’s voor o.a. de slaapcyclus en (kracht)training werden hals-over-kop uit het stof gehaald om te redden wat er te redden viel. Helaas bleek alle inspanning de ploeg op scherp te krijgen (oftewel het sport-bioritme te optimaliseren) een volledig tegengesteld effect teweeg te hebben gebracht. In plaats van het Vrivo zo typerende genadeloze en ongenaakbare spel werd een bedroevend enigszins-op-een-balspel-gelijkend tijdverspillend schouwspel aan de dag gelegd, waar niemand op zat te wachten. Het sport-bioritme van alle spelers bleek volledig verkeerd te zijn afgesteld. Alle time-outs werden benut door coach Matthijs Oosterhuis, om vervolgens slechts gevuld te worden met overloos-geleuter-over-futiliteiten; ook zijn bioritme bleek danig verstoord. Het mag een Godswonder heten dat er uiteindelijk nog 2 van de maximaal 5 te verdienen punten werden binnengesleept. Het is dat VoCASA de kansen niet wist te verzilveren in bijvoorbeeld de 4e set, want er had ook zomaar 1-3 als uitslag op het formulier hebben kunnen staan. Dat de Mannen van Vrivo normaal op dit tijdstip al met de beentjes hoog - en het energieniveau laag – thuis op de bank zaten was overduidelijk zichtbaar op deze droevige zaterdagavond. Een aantal supporters (maar ook enkele spelers zo bleek na het laatste fluitsignaal) moest worden wakkergemaakt om ongeveer 21.30 uur; 2-3 verlies na ongeveer 120 minuten.

Een wedstijd die nooit een wedstrijd werd door het ernstig verstoorde bioritme van de Vrivo Mannen. Gelukkig is er komend weekend een bekertoernooi in Amersfoort zodat op het gemak kan worden hersteld. Het zijn slechts Keistad en Kangeroe waartegen gestreden dient te worden...

Matthijs Oosterhuis
Geplaatst door: Yvonne Abbink.  

  Trainingsochtend 16 oktober jeugd 
 Donderdag 16 oktober word er een trainingsochtend gehouden voor de jeugd van Vrivo. Deze ochtend heeft alles met volleybal te maken maar is niet zoals de normale trainingen! Natuurlijk heeft alles wel met volleybal te maken! Deze ochtend zal zijn van 9.00-12.00 en er zijn geen kosten aan verbonden.
Mocht je zin hebben om mee te doen en heb je jezelf nog niet opgegeven doe dit dan nu. Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen naar kimboogerd@gmail.com.

Ook zijn wij nog op zoek naar mensen die deze ochtend willen helpen! Dus mocht je zin en tijd hebben om te helpen stuur dan een berichtje naar kimboogerd@gmail.com

Hopelijk tot donderdag 16 oktober!

TC Vrivo
Geplaatst door: Kim Boogerd.  

  Vrivo slacht stier op "EetGeenDierenDag". 
 Vrivo slacht stier op “EetGeenDierenDag”.

Door de bijna religieuze campagne van het “Van-slaap-onthouden Dier” kan bijna niemand ontgaan zijn dat zaterdag 4 oktober was gebombardeerd tot “EetGeenDierenDag”. Dit gegeven plaatste de mannen van Vrivo toch voor een dilemma: Vrijwillig vertrappeld worden door een Houtense Stier (zie verslag van vorig seizoen) òf dit beest proberen onschadelijk te maken, met als risico dat dit gepaard gaat met dierenleed, zoniet –sterfte. Het werd, helaas voor de “wakkere” dierenliefhebbers en met name de runder-enthousiastelingen, een bloederig tafereel met veel geschreeuw en gejammer...


Vorig seizoen (2013/2014) speelden de Mannen van Vrivo 2 moeizame wedstrijden tegen Taurus. Thuis werd nog gewonnen, maar in de uitwedstrijd werd tegen de Houtense ploeg kansloos en op dramatische wijze verloren. Dan is 2x anderhalf uur rijden best heel lang, kan ik u verzekeren! Er werd door de Twentse ploeg dus geenszins uitgegaan van een makkelijk dagje. Om 10.00 uur des ochtends(!!) en met slaperige hoofden werd de reis naar Midden-Nederland aanvaard, alwaar de tweestrijd reeds vanaf 12.30 uur diende te worden beslecht.

Bij aanvang van de 1e set werd door de Vrivo-coach, die bekend staat als een ingetogen en rustig leidsman, benadrukt dat de ploeg zich louter met de eigen 81 vierkante meter van het speelveld behoorde bezig te houden. Mogelijke aandrang tot emotie richting tegenstander en/of arbitrage diende tot een minimum te worden beperkt. Reden hiervan was simpel: in eerdere ontmoetingen met de Taurus-stier is gebleken dat, laten we zeggen “sportieve”, provocatie onderdeel is van het spel van de Houtense ploeg. Deze opdracht werd door de bezoekers uitstekend ten uitvoer gebracht, zo zou blijken in de loop der wedstrijd. De 1e set ging gelijk op tot 20 punten. De ervaren Vriezenveense ploeg zette toen echter een tandje bij in de servering en blokkering. Passing en aanval van Taurus werden dermate ontregeld dat de set een prooi werd voor de Vrivole mannen. Vooral een denderend eenmans-killblock door hoogvlieger Gerald Mensen op de linkshandige blonde aanvalsplaag van Taurus gaf de stier de nekslag; de set werd met 21-25 overtuigend binnengehaald.

Set 2, 3 en 4 leken haast kopieën van de 1e, want waar beide ploegen redelijk gelijk opgingen tot de 20 punten schakelde Vrivo vervolgens een tandje bij in, jawel, de servering en blokkering om vervolgens de set met bijna speels gemak binnen te halen (respectievelijk 23-25, 22-25 en 22-25)
Zoals aangestipt zat een groot deel van het Vriezenveense overwicht in het bewaren van de emotionele rust op de belangrijke momenten. Dit in tegenstelling tot de Houtense mannen (en het publiek), die, met de coach voorop, regelmatig met geschreeuw en gejammer hun ongenoegen uitten ten aanzien van de arbitrale beslissingen. Het scheidsrechterlijke duo, bijgestaan door goed vlaggende lijnrechters, floot in de ogen van de tukkers echter zeker geen onverdienstelijke wedstrijd, waarmee zij zich dus zeker niet konden vereenzelvigen met de kritiek van de thuisploeg. De gele kaart die de Taurus-coach namens zijn ploeg dan ook te zien kreeg, om zo een halt toe te roepen aan het niet-aflatende gejammer, was terecht. Dit hielp overigens maar ten dele, want het tumult van de thuisploeg bleef, terwijl Vrivo met haast klinische kalmte het steeds minder tegensputterende Houtense rund ter slachting leidde.

Symbolisch voor de wedstrijd was een wederom, maar nog harder, denderend eenmans-killblock door opnieuw Gerald Mensen op andermaal de linkshandige blonde aanvalsplaag van Taurus tegen het einde van de 4e set. De Houtense stier gaf zich over en blies haar laatste adem uit. 0-4 winst door de Mannen van Vrivo op een briesend, maar uiteindelijk machteloos, Taurus. De nobele gedachte achter “EetGeenDierenDag” werd jammer genoeg onrecht aangedaan door het “bloederige” tafereel dat zich deze 4e oktober 2014 in Houten voltrok...

Matthijs Oosterhuis
Geplaatst door: Yvonne Abbink.  

  1ste nederlaag van het seizoen voor Dames 1 
 Vrijdag jongstleden speelden de dames van Vrivo 1 tegen Devoko uit Denekamp, na de eerste wedstrijd van het seizoen te hebben gewonnen, waren de dames vol goede moed.
Coach Patrick begon met Christy, Minou, Monique, Eline, Giorgia & Nadine.
We gingen de 1ste set goed onderuit en verloren met 10-25.

We vergaten wat er in de 1ste set gebeurd was en begonnen aan de 2e set met dezelfde opstelling.
Deze set verliep al een stuk beter en we zijn goed terug gekomen maar helaas hebben de dames ook deze set nipt verloren met 23-25.

De 3e set begon coach Patrick met een iets andere opstelling, Linde kwam erin voor Giorgia en verder bleef iedereen staan. Deze set haalde de dames wel binnen door goed passes te geven en gelijk af te maken, de eindstand was 25-21.

Op naar de 4e set met weer dezelfde opstelling als in de 1ste set, deze set verliep weer minder goed als de 3e set en verloren de dames jammer genoeg deze set ook met een stand van 17-25.
Het was niet zo’n beste wedstrijd voor de dames, de passes lagen in het begin te scherp voor de spelverdeelster daardoor kwamen de setups niet goed en konden de aanvalsters het niet goed afmaken.

Maar donderdag gaan we er weer met goede moed tegenaan in sporthal de ‘t Trefpunt in Weerselo tegen Wevo dames 2.

Giorgia Rond
Geplaatst door: Yvonne Abbink.  

  Agenda algemene ledenvergadering 21 oktober 
 locatie: sporthal de Stamper (vergaderzaal)

inlezen: 20.00uur
vergadering: 20.10uur

1. Opening.
2. Mededelingen
3. Notulen vorige vergadering
4. Jaarverslag secretariaat
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag kascommissie: Nina Wetering en Agnes Slot ( dit ivm afmelding als lid van Arjan Heuver
b. Benoeming van nieuwe leden kascommissie
c. Begroting
d. Jaarrekening
7. Bestuursverkiezing:
Het bestuur stelt voor de volgende mensen te benoemen dan wel te herbenoemen:
Han Zomer – voorzitter, Elma Baan en Yvonne Abbink (hebben aangegeven te stoppen na dit seizoen) – secretariaat, Marjan Tijhuis – penningmeester, Monique Dragt – Wedstrijdsecretariaat en VSC, Marike Bisschop – TC, Harry Rond - PR/Sponsoring
8. Verslag TC / VSC / Jeugdzaken
9. Contributieverhoging
10. Stand van zaken knelpunt te kort zaaluren Vriezenveen
11. Kledingfonds
12. Vrivoër van het jaar
13. Rondvraag
14. Sluiting

Geplaatst door: Elma Baan.  

  geen nummers op tas en trainingspak 
 Meerdere mensen hebben gevraagd waarom er geen nummers staan op de nieuwe tassen en trainingspakken.

In verband met hoge kosten hebben we besloten om dit niet te doen.

Men doet er dus verstandig aan om zowel in de trainingsbroek als in de jas initialen of een naam te zetten en de tas dusdanig te labelen dat zichtbaar is welke tas van wie is.

Geplaatst door: Elma Baan.  

  Nieuw Protocol: Handen schudden 
 Extra uitleg nieuwe protocol handen schudden

Zoals bekend, is een nieuwe regel in het protocol dat de teams elkaar de hand schudden voorafgaand aan de wedstrijd. In de spelregel staat niet opgenomen dat je hier als official aan moet deelnemen. Geadviseerd wordt dit wel te doen.
Geef op het moment van handen schudden duidelijk aan of je hier als scheidsrechter(s) aan deel neemt, door je ook aan het net of bij de paal op te stellen. Wil je niet aan dit protocol deelnemen, neem dan een volledig andere positie in, waardoor er geen verwarring ontstaat.
Geplaatst door: Yvonne Abbink.  

  aankondiging Algemene Ledenvergadering 2014 
 de Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op 21 oktober a.s. (in sporthal de Stamper)

Uitnodiging/agenda volgt zsm
Geplaatst door: Elma Baan.  

  Grote Clubactie gaat binnenkort weer van start! 
 Op zaterdag 13 september start de landelijke lotenverkoop van de Grote Clubactie weer!
Ook Vrivo gaat hier weer aan deelnemen. Vertel dus alvast dat jij straks ook loten verkoopt, zodat je dan als beste lotenverkoper weer een leuke prijs kunt winnen.

Horloge.com
sponsor en partner van de Grote Clubactie, helpt onze club graag om zoveel mogelijk loten te verkopen. Zij bieden een gratis prijzenpakket aan voor onze beste lotenverkoper!

NIEUW! Een pretpark-toegangskaart voor 20 verkochte loten
Verkoopt een lid van jouw vereniging straks 20 of meer loten? Dan krijgt hij/zij een gratis toegangskaart, geldig i.c.m. 1 volbetalende persoon, voor een van de volgende pretparken: Duinrell, Slagharen of Bobbejaanland.

Grote Club actie

Geplaatst door: Yvonne Abbink.  

  Vrivo gratis sponsoren 
 Beste Vrivoër(s),
Geachte ouder(s),

Graag uw aandacht voor het volgende.

Het is voor iedereen die Vrivo een warm hart toedraagt mogelijk om Vrivo GRATIS te sponsoren.

Ga de volgende keer dat u iets online wilt kopen eerst naar http://www.vrivo.nl

Op de website staat een banner van SponsorKliks. Door op deze banner te klikken verschijnt een overzicht van tientallen webwinkels, waaronder Bol.com, Wehkamp en Zalando. Elke aankoop bij een van deze bedrijven levert Vrivo een commissie op terwijl u zelf dezelfde prijs betaalt, het kost U dus niets extra.

Doe hetzelfde als u uit eten gaat of een pizza wilt laten bezorgen. Via Vrivo kunt u terecht bij 4500 restaurants waarbij elke bestelling of reservering geld oplevert.
Zo is sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar nog lekker ook!

Alvast bedankt namens Vrivo
Geplaatst door: Yvonne Abbink.  

  Jeugdcoördinator Vrivo 
 Jeugdcoördinator Vrivo

Vrivo heeft een jeugdcoördinator (JC). Onze “trainer-in-ruste” Sjaak de Koning zal (in eerste instantie het komend seizoen) een aantal taken op zich nemen. Deze taken moeten leiden tot een goede communicatie tussen alle trainers en tot een verantwoorde doorstroming van de jeugd.

In een bijeenkomst met de (jeugd)trainers heeft de JC in grote lijnen uitgelegd, wat er van hem verwacht mag worden. Zijn hoofdtaak is het initiëren van activiteiten en het zorgen voor de noodzakelijke coördinatie en communicatie; de uitvoering ligt voor een groot deel bij de trainers en bij de TC (Technische Commissie).

Vóór het begin van het komend seizoen zal er een gedetailleerd plan van aanpak liggen, aan de hand waarvan de activiteiten zullen worden opgepakt. Dit plan van aanpak zal ter beoordeling aan de betrokken trainers en de TC worden voorgelegd.

In het plan worden de taken en verantwoordelijkheden van de JC beschreven. De TC (en indirect het Bestuur) fungeren als opdrachtgever van de JC en zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de gedefinieerde taken.

Voorlopig zijn de volgende taken onderkend:

- Spil in de communicatie tussen alle trainers (ook seniorentrainers) en de TC t.b.v. uniformiteit en doorstroming;
- frequent bijwonen van trainingen en wedstrijden voor een goede beeldvorming (spelniveau);
- adviseur, vraagbaak, klankbord, begeleider voor trainers; trainerservaringen (laten) delen;
- assisteren bij het maken van “teamboeken”, waarin o.m. de technische en tactische eigenschappen en de vorderingen van teams worden vastgelegd.
- faciliteren van “stageplaatsen”, m.a.w. het (planmatig) laten meetrainen in hogere teams t.b.v. de doorstroming;
- op de hoogte blijven van alles, wat zich in en om de teams afspeelt, wat van belang is voor het goed functioneren van onze jeugd en haar trainers
- aanspreekpunt voor spelers, ouders en andere betrokkenen. “Uit de wind” houden van trainers.

Geplaatst door: Yvonne Abbink.  

  Contract TRTC voor Vrivo H1 verlengd 
 De laatste jaren wordt Vrivo H1, uitkomend in de 2e Divisie B, met zeer grote tevredenheid gesponsord door het bedrijf TRTC Telecom Center. Het bedrijf heeft vestigingen in Vriezenveen en Hardenberg. TRTC, dat dè specialist is op het gebied van zakelijke vaste – en mobiele telefonie, bestaat al ruim 15 jaar! Groot was dan ook de vreugde toen aangekondigd werd dat het contract met Vrivo verlengd zou gaan worden.

Algemeen directeur Erik Smelt (op de foto zittend links achter tafel zittend) en Vrivo Voorzitter Han Zomer (zittend rechts achter de tafel) tekenden vorige week zaterdag 29 maart het hernieuwde contract.

Via deze weg willen we onze hartelijke dank uitspreken naar Erik Smelt voor de onmisbare ondersteuning, mede waardoor Vrivo zo fantastisch heeft gepresteerd de laatste jaren! We gaan uit van een vruchtbare samenwerking in het seizoen 2014 – 2015!
Geplaatst door: Yvonne Abbink.  

  Fire Stop Holland en ASK tekenen sponsorcontract met Vrivo 
 Fire stop Holland en ASK tekenen sponsorcontract met Vrivo.

Zaterdag 22 maart was een mooie dag voor de volleybalvereniging Vrivo. Niet alleen won heren 1 met 3- 1 van VCV uit Veenendaal, maar ook kon voorzitter Han Zomer 2 sponsor contracten tekenen.
Alle jeugdteams van Vrivo worden de komende 4 jaar gesponsord door FireStop Holland, een bedrijf met een landelijke uitstraling dat is gevestigd in Vriezenveen. Zij zijn één van de grotere bedrijven in het aanleggen van sprinklerinstallaties. Firestop Holland is o.a. werkzaam op Schiphol en zij hebben het gemeentehuis van Veenendaal voorzien van sprinkler installaties.

Op de foto ziet u namens de volleybalvereniging Vrivo Han Zomer en namens Firestop Holland de directeur Radek Pronczuk

De shirt van de dames recreanten worden de komende 4 jaar weer voorzien van het logo van ASK administratiekantoor uit Vriezenveen. Agnes Slot is al jarenlang lid van Vrivo en speelt nu nog in één van de 3 recreanten teams, van de volleybalvereniging Vrivo. De recreanten teams spelen in de competitie in Almelo. 2 van de 3 teams draaien mee op het hoogste niveau. Zij trainen op donderdag in de Stamper te Vriezenveen, van 19.30 tot 21.00 uur, ook zin om eens lekker te volleyballen, kom eens langs op donderdag en kijk eens of het voor u wat is.

Op de foto ziet u namens de volleybalvereniging Vrivo Han Zomer en namens de ASK Agnes Slot.
Geplaatst door: Yvonne Abbink.  

  Trainingsballen 
 Vanaf maandag 10 maart zijn er nieuwe trainingsballen.
Er zijn in totaal 20 nieuwe trainingsballen genummerd van T1 t/m T20. Dit zijn nieuwe rood/wit/blauwe Gala ballen.

Deze ballen zijn UITSLUITEND voor de TRAINING !!!!!

Elk veld heeft 5 trainingsballen ter beschikking!
Naast deze ballen, kun je je eigen wedstrijdtas met ballen gebruiken om het aan te vullen.

JE PAKT DUS NIET MEER DAN 5 TRAININGSBALLEN!!!

Verwacht wordt dat elk team de trainingsballen na de training in de ballenkar laat liggen!
Na de laatste training kunnen de ballen netjes in de meest rechtse kast gestopt worden zodat je ook de volgende training met deze ballen kunt trainen.

DEZE BALLEN WORDEN DUS NIET BIJ DE WEDSTRIJDEN GEBRUIKT

Het team wat deze ballen in hun eigen tas stopt krijgt één waarschuwing. Bij de 2e overtreding draait het team op voor een nieuwe bal.

De TC wenst iedereen veel plezier met het gebruik van de nieuwe ballen.

groet,
Nick Ekkel
Materiaalbeheer

Geplaatst door: Yvonne Abbink.  

  Fysio Twenterand en Vrivo vinden elkaar voor nog eens 4 jaar 
 Tijdens de afgelopen nieuwjaarsreceptie, die plaatsvond op 18 januari in het sportcafé de stamper. Kon Vrivo voorzitter Han Zomer vol trots bekend maken dat het dames 1 team uitkomend in de promotieklasse, de komende 4 jaar weer wordt gesponsord door Fysio Twenterand uit Vriezenveen.
Nu maar hopen dat onze leden daar niet zo veel gebruik van hoeven te maken, maar mocht er per ongeluk iets misgaan dan weten wij dat, de geblesseerde sporters in goede handen zijn bij deze top fysiotherapeuten.

Het is voor iedere vereniging op dit ogenblik uitermate moeilijk om sponsors te vinden in deze economische barre tijden, daarom is Vrivo ook zeer blij met deze langdurige sponsorovereenkomst. Dit toont aan dat er nog steeds Twenterandse ondernemers zijn die de sport en met name de jeugd een warm hart toedragen. Fysio Twenterand heeft drie locaties in Twenterand waar u met uw klachten terecht kunt, Het gezondheidscentrum Weemelanden, het Kulturhus in Westerhaar en bij Informo sports, u kunt zonder verwijzing een afspraak maken, en zij hebben contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars. Vrivo en Fysio Twenterand een gezonde combinatie.

Bijschrift foto:
Ondertekening van het contract tussen kinderfysiotherapeut in opleiding Anne Wil de Lange en Vrivo voorzitter Han Zomer
Geplaatst door: Yvonne Abbink.  

  Er kunnen Hoody′s besteld worden! 
 Beste Vrivoërs,

We hebben de mogelijkheid om hoody’s te bestellen!
Een Vrivo hoody (nieuwe turquoise kleur, passend bij nieuwe shirts en trainingspakken) met capuchon en rits, merk: Fruit en the loom.
Op de voorkant staat een klein Vrivo logo en op de rug komt een groot Vrivo logo, met daaronder je naam in het zwart.

We kunnen de Hoody aanbieden voor €22,50 (mini′s), € 27,50 (jeugd en senioren)

Iedereen die belangstelling heeft s.v.p. onderstaand formulier invullen en dit mailen naar info@vrivo.nl

Het bovenstaande bedrag dient overgemaakt te worden naar de Rabobank in Vriezenveen op rekeningnummer IBAN: NL56RABO0121623467 BIC: RABONL2U t.n.v. Volleybalvereniging Vrivo onder vermelding van Hoody en je naam.

Wanneer je de Hoody voor 26 november bestelt, kan het nog gebruikt worden als Sinterklaas cadeau.

Iedereen die belangstelling heeft s.v.p. onderstaand formulier invullen

Naam: ………………………………………………………….........................
Adres: …………………………………………………………………………………
Telefoonnr: …………………………………………………………………………………
Handtekening: …………………………………………………………………………………

Hoody met capuchon en rits:
Aankruisen wat van toepassing is

Jeugdmaten
5/6 jaar - 7/8 jaar - 9/10 jaar - 11/12 jaar

Seniorenmaten
S - M - L - XL - XXL

Naam die op het shirt moet komen te staan: ………………………………………………………
s.v.p. duidelijk in blokletters vermelden
Geplaatst door: Yvonne Abbink.  

  Enkele (nieuwe) spelregels 
 * Wijziging maatregelen bij gele kaart
De gele kaart vervangt vanaf dit seizoen de officiele waarschuwing. Dit betekent dat een gele kaart niet meer als verlies van een rally telt.
Als er een rode kaart wordt gegeven, dan is het als verlies van een rally (voorheen gele kaart)
Rood en geel in dezelfde hand is nu uit het veld sturen voor 1 set (voorheen rode kaart)
Rood en geel elk in een andere hand is diskwalificatie voor de rest van de wedstrijd (vh rood en geel in dezelfde hand)
* In de seniorencompetitie tweede klasse en lager en in de jeugdklasse onder de hoofdklasse is het
toegestaan de wedstrijd te spelen met 5 spelers.
* In de herencompetitie tweede klasse en lager en in alle klassen van de jongenscompetitie mag met mannen en vrouwen in 1 team worden gespeeld.
* Een speler mag in een hoger team invallen maar:
a. niet meer dan 2x per kalendermaand en
b. niet meer dan elf wedstrijden per seizoen.
* In de seniorencompetitie tweede klasse en lager en in de jeugdklasse onder de hoofdklasse is het
toegestaan horizontaal onbeperkt in te vallen als de teams in dezelfde klasse uitkomen.
* Indien een scheidsrechter zonder geldige licentie fluit volgt een boete van 25,- euro.
* Scheidsrechters moeten met naam en registratiecode op het wedstrijdformulier vermeld worden.
* Teamofficial(s) moeten in het bezit zijn van een geldige Nevobo-lidmaatschapskaart en de registratiecode op het wedstrijdformulier vermelden. Voor coaches bij jeugdteams is dit niet verplicht, wel wenselijk.
* Spelen zonder kaart. Pas op, spelen zonder kaart geeft altijd een boete, ook met legitimeren.
Het is toegestaan zonder spelerskaart te spelen, echter alleen onder de volgende voorwaarden:
a. De registratiecode moet altijd worden ingevuld
b. Legitimeren d.m.v. een ID-kaart, paspoort of rijbewijs
c. De scheidsrechter noteert op het wedstrijdformulier bij Opmerkingen dat u zich heeft gelegitimeerd en noteert uw geboortedatum. Het nummer van het ID-bewijs hoeft niet te worden vermeld.
d. Senioren- en A- en B-teams die geen geldige spelerskaart kunnen tonen en ook geen ID-bewijs bij zich hebben, mogen niet deelnemen aan de wedstrijd. De scheidsrechter kan/mag degene verbieden aan de wedstrijd deel te nemen echter niet bij de C-jeugd.
* Bij twijfel of iets wel of niet mag, neem contact op met Monique Dragt-Haarman
Geplaatst door: Monique Dragt-Haarman.  

  Niet komen opdagen voor het fluiten of vlaggen!!! 
 Binnen het bestuur van Vrivo is afgesproken dat we vanaf het komende seizoen (2013/2014) de volgende maatregelen nemen indien je niet komt opdagen als je bent aangewezen om een wedstrijd te fluiten.

Eerste keer niet komen opdagen betekend een geldboete en een waarschuwing voor de maatregel, die wordt genomen als je de tweede keer niet komt opdagen!
Een tweede keer niet komen opdagen heeft tot gevolg dat je de eerstvolgende thuiswedstrijd niet mag spelen en dat je deze wedstrijd als scheidsrechter gaat optreden. In het geval dat de NEVOBO scheidsrechters (promotieklasse en hoger) aanwijst voor de wedstrijd geldt dat je dan gaat vlaggen of tellen.

We vinden het jammer dat we deze maatregelen moeten nemen, echter is het gebleken dat het niet genoeg is om te weten dat je een heel team benadeeld als je niet komt opdagen om te fluiten alsook dat je zelf ook zonder scheidsrechter géén wedstrijd kunt spelen!

Vanaf 1 januari 2013 gaat wel al het volgende in:
Indien een scheidsrechter niet komt opdagen geldt dat 1 van de personen (van de twee personen) uit het team dat wedstrijdleiding heeft, de wedstrijd overneemt om te fluiten.
Geplaatst door: Monique Dragt-Haarman.  

  Procedure wijzigen van een wedstrijd 
 Het is toegestaan om een wedstrijd naar een andere datum te verplaatsen. Dit dient in overleg met de tegenstander te gebeuren. Een wedstrijd mag verplaatst worden naar een zondag. Een aanvraag dient aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

1) een aanvraag voor wedstrijdwijziging moet minimaal 10 dagen voor de oorspronkelijk vastgestelde speeldatum voorzien van de goedkeuring van beide verenigingen zijn ingediend.
Toelichting: Er hoeft vooraf geen toestemming te worden gevraagd bij de competitieleider. Ook de afschriften van de correspondentie tussen verenigingen onderling voorafgaand aan de wijziging is niet nodig. Er kan direct contact worden opgenomen met het wedstrijdsecretariaat van de betreffende vereniging. De competitieleider ontvangt graag alleen mail zodra er overeenstemming over een wijziging is: competitie.oost@nevobo.nl.

2) wijzigingen van wedstrijden, waarvan de aanwijzing van de scheidsrechter niet door de thuisspelende vereniging wordt verzorgd, mogen uitsluitend naar een datum verplaatst worden die minimaal 10 dagen ligt na de datum, waarop de aanvraag is ontvangen.
Toelichting: het gaat hier om wedstrijden in de promotieklassen en regiodivisies. De datum waarop de aanvraag is ontvangen is de datum waarop de mail is ontvangen met de overeenstemming en akkoord van beide verenigingen. De aanwijzer moet namelijk de tijd hebben om een scheidsrechter te regelen.

3) wedstrijden tussen twee teams van dezelfde vereniging moeten uiterlijk 1 februari al dan niet na wijziging zijn vastgesteld;

4) wedstrijden, vastgesteld in de periode van 15 september tot 1 maart mogen niet naar een datum na 1 maart worden gewijzigd;

5) wedstrijden, vastgesteld in de periode na 1 maart mogen uitsluitend naar een datum voorafgaand aan de oorspronkelijke datum worden gewijzigd, dit met inachtneming van het gestelde in lid 1.
Bij verzoek tot verplaatsing van een wedstrijd om onderstaande redenen is de tegenstander verplicht om mee te werken:
a) een teamlid trouwt op de wedstrijddag;
b) er sprake is van overlijden van een eigen verenigingslid.

Digitale nieuwsbrief nr. 6 - Regio Oost
Nevobo
Geplaatst door: Yvonne Abbink.  

© Alle merknamen zijn auteursrechtelijk beschermd door hun respectievelijke eigenaars, alle andere content is eigendom van deze website.
DeVrivo-site is opgemaakt voor Internet Explorer. Voor volledig gebruik van de Vrivo-site moet je pop-up's toestaan.